Dodatni pogoji poslovanja

Dodatni pogoji poslovanja”

S podpisom prijavnice na programe, ki jih nudimo na spletnih straneh www.kriptoakademija.com se strinjate s temi Dodatnimi splošnimi pogoji poslovanja Kripto Akademije™, ki deluje pod okriljem podjetja Nano IT d.o.o.

 

Ti dodatni splošni pogoji dopolnjujejo Splošne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.kriptoakademija.com. Prosimo vas, da si skrbno preberete splošne pogoje, preden se odločite za Prijavo.

Pridružujemo si pravico, da spremenimo lokacijo, ki je navedena ob prijavi. O morebitni spremembi lokacije vas bomo obvestili preko kontaktnih podatkov, ki jih boste navedli na prijavnici.

Na programih Postanite kripto pismeni, Prvi koraki pri vlaganju v kripto trg ter “1 na 1” kripto coaching, boste prejeli delovni zvezek z gradivi, ki je vključen v ceno. Morebitna nastanitev, hrana in pijača niso vključene v ceno.

V primeru bolezni ali višje sile si pridružujemo pravico, da spremenimo datum izvedbe programa. V tem primeru vas o tem obvestimo po e-pošti in SMS-ju. Kot višjo silo se štejejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje Organizatorja in ki jih Organizator ni mogel predvideti ob sklepanju te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti iz pogodbe.

Kotizacije za naše programe morajo biti v celoti poravnane v roku 30 dni od prijave oz. najkasneje dva dni pred začetkom programa (kar je prej). Prijatelje in družinske člane lahko prijavite s 30 % popustom (če ste osnovno kotizacijo poravnali na dan prijave ali ste na dan prijave plačali avans in nato v celoti znesek poravnali v roku treh delovnih dni) v roku 3 delovnih dni od osnovne prijave. Kotizacijo za prijatelja ali družinskega člana je potrebno poravnati v roku 7 dni od osnovne prijave. Vašo prijavo lahko odpoveste v roku 14 dni od prijave, kot je to podrobneje opredeljeno v Splošnih pogojih.

Ko izberete datum udeležbe na programu, ga je možno spremeniti le ob plačilu administrativnih stroškov prestavitve, ki znašajo 10 EUR (prestavljanje lahko povzroča precej organizacijskih težav z dvoranami, zato prosimo, da se držite izbranih terminov).

Gradiva in druga intelektualna lastnina, ki jih boste spoznali na programih, so last Kripto Akademije™, ki deluje pod okriljem podjetja Nano IT d.o.o. Prepovedano je vsako razmnoževanje, kopiranje ali kakršnakoli druga oblika objavljanja gradiv ali dela gradiv brez dovoljenja avtorja. Informacije v gradivih programov so zgolj izobraževalnega namena. Podjetje Nano IT d.o.o., Dejan Marković, in ostali njegovi predavatelji niso finančni svetovalci, borzni posredniki ali registrirani investicijski svetovalci. Ne priporočamo določenih investicij, skladov ali kakšnih drugih finančnih instrumentov. Če so omenjene kakšne investicije, skladi ali drugi tipi finančnih instrumentov, so omenjeni zgolj iz ilustrativnih ali izobraževalnih namenov. Preden sprejmete kakršnokoli odločitev glede investiranja, se o tem posvetujte s svetovalcem, ki ima ustrezno licenco.

Kljub našemu trudu, vam ne moremo zagotoviti donosnosti v prihodnosti. V vseh vrstah investicij in trgovanja obstaja tveganje za izgubo. Pretekli rezultati niso pokazatelji donosov v prihodnosti.

Informacije v naših programih ne pomenijo finančnih ali drugih profesionalnih nasvetov.

Ti pogoji se lahko spremenijo. Nova različica bo dostopna v okviru Splošnih pogojev poslovanja na naslovu: www.kriptoakademija.com/splosni-pogoji-poslovanja/